Handvest voor de bescherming van persoonsgegevens (RGPD)

WAT IS HET "VIS EXPRESS PROTECTION CHARTER"?

1. Inleiding

 

1.1 Waarom een handvest voor de bescherming van persoonsgegevens?

 

Het doel van dit Handvest bescherming persoonsgegevens is om u te informeren over alle verwerkingen met betrekking tot het gebruik van uw Persoonsgegevens in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (RGPD) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978. Het betreft gegevens die door Vis Express / Visserie Service worden verzameld in het kader van haar B to B en B to C commerciële activiteit, via schriftelijke of telefonische relaties, wedstrijden of via onze website: www.vis-express.fr.

 

Wij hebben getracht dit handvest zo eenvoudig mogelijk te houden om u duidelijke en transparante informatie te verstrekken over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt.

 

1.2 Persoonsgegevens zijn :

 

Alle informatie die een natuurlijke persoon direct of indirect identificeert: naam, post- of e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres zijn voorbeelden van persoonsgegevens.

 

2. Welke gegevens verzamelen we?

 

2.1 Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

 

- 1. 1. wanneer u onze websites bezoekt (cookies)

- 2. wanneer u deelneemt aan een wedstrijd, online of op een beurs

- 3. wanneer u zich inschrijft voor een van onze nieuwsbrieven

- 4. tijdens onze handelsbetrekkingen

 

2.2 Aard van de verzamelde gegevens:

 

De verzamelde gegevens kunnen zijn: titel, naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, land, telefoon, e-mail, leeftijd, geboortedatum, SIREN/SIRET-nummer, BTW-nummer, bedrijfsnaam.

 

Wanneer u deelneemt aan onze wedstrijden of zich inschrijft voor onze nieuwsbrieven, kunt u ons ook de aard van uw activiteit meedelen in verband met de producten die wij verkopen. Wanneer u online of via onze vertegenwoordigers producten koopt: wij verzamelen informatie over de hoeveelheid en de aard van de gekochte producten, informatie over uw bestellingen en facturen.

De met een asterisk gemarkeerde velden in de verzamelformulieren zijn verplicht. U bent vrij om te kiezen of u de door ons gevraagde persoonsgegevens al dan niet verstrekt. Uw winkel- of informatie-ervaring wordt verbeterd als u ermee instemt ons uw gegevens te verstrekken.

 

3. Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

 

In het algemeen wordt u geïnformeerd over de verwerking die de voor de verwerking verantwoordelijke voornemens is met uw persoonsgegevens te doen.

 

De persoonsgegevens die tijdens het browsen worden verzameld, zijn uitsluitend bestemd voor de verantwoordelijke voor de verwerking en zijn onderaannemers, in het kader van de uitvoering van diensten in verband met het gebruik van de sites. De persoonlijke gegevens die worden verzameld tijdens de spelletjes en de inschrijvingen op de nieuwsbrief kunnen worden gebruikt om informatie over de markt, nieuwe producten, promoties, enz. op onze site te communiceren aan abonnees die ons daarvoor toestemming hebben gegeven. De verzamelde persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden buiten de aangesloten bedrijven zoals Visserie Service en Sanitaire Service -.

 

- Het bedrijf Visserie Service gevestigd in Parcé-sur-Sarthe

- Het bedrijf Sanitaire Service gevestigd in Parcé-sur-Sarthe.

Persoonlijke gegevens worden niet doorverkocht aan externe bedrijven zonder toestemming van de eigenaars van de gegevens.

 

4. Hoe lang worden de gegevens bewaard?

 

Uw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Wanneer u bijvoorbeeld online of in de winkel een product koopt, bewaren wij de gegevens met betrekking tot uw aankoop, zodat wij het specifieke contract kunnen uitvoeren waarmee u hebt ingestemd, en vervolgens bewaren wij de persoonsgegevens gedurende een periode die ons in staat stelt klachten, vragen of verzoeken om informatie met betrekking tot de aankoop te verwerken of te beantwoorden.

 

Uw gegevens kunnen ook worden bewaard zodat wij uw klant- of gebruikerservaring bij ons kunnen blijven verbeteren.

 

De van u verzamelde gegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te vervullen, d.w.z. 3 jaar vanaf de datum van het einde van de zakelijke relatie, d.w.z. de datum van het laatste contact van de Klant.

 

Uw persoonsgegevens kunnen ook langer worden bewaard in overeenstemming met specifieke wettelijke verplichtingen of met het oog op de toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen, bijvoorbeeld- 1 jaar voor verbindingslogs vanaf de laatste verbinding ;

- 13 maanden voor cookies vanaf het moment dat ze op uw computer of terminal zijn geplaatst;

- 13 maanden voor bankgegevens, als u het systeem van kaartbetalingen op een van onze online verkoopsites of een van onze commerciële toepassingen hebt aanvaard;

- 3 jaar voor klantidentificatiegegevens (naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, enz.);

- 6 jaar voor fiscale documenten;

- 10 jaar voor boekhoudkundige documenten;

- indien van toepassing, voor de duur van eventuele geschillen en totdat alle rechtsmiddelen zijn uitgeput.

 

5. Hoe kunt u uw gegevens inzien en corrigeren?

 

U heeft te allen tijde het recht van toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Dit recht kan rechtstreeks per aangetekende brief met een kopie van uw identiteitskaart worden uitgeoefend bij Visserie Service op het volgende adres Service Données Marketing Vis Express - Société Visserie Service - 72300 Parcé-sur-Sarthe - Cedex - Frankrijk.

 

U kunt uw verzoek ook per e-mail sturen, samen met een kopie van uw identiteitskaart, naar jerome@visserie-service.fr, onder vermelding in de onderwerpregel van het bericht: "Ter attentie van de afdeling Marketinggegevens van Vis Express".

 

De eerder aan u verleende rechten vervallen bij uw overlijden. U hebt het recht om instructies op te stellen voor het bewaren, verwijderen en openbaar maken van uw persoonsgegevens na uw overlijden door uw erfgenamen.

 

Rechtmatige verwijderingen of wijzigingen van persoonsgegevens worden binnen 15 werkdagen na ontvangst van het verzoek uitgevoerd.6. Hoe verwijdert u uw gegevens?

 

In overeenstemming met de Europese verordening nr. 2016/679 genaamd Algemene Verordening Gegevensbescherming en de bepalingen van de gewijzigde wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 genaamd "Wet Informatica en Vrijheden", kunt u zich op elk moment afmelden voor de verzending van reclameboodschappen door te klikken op de afmeldlink onderaan de per e-mail verzonden reclameboodschappen.

7. Hoe kunt u zich verzetten tegen de verspreiding van gegevens?

 

Er wordt gespecificeerd dat de persoonsgegevens die door onze Sites of onze acties worden verzameld, niet zullen worden verspreid buiten de bedrijven Visserie Service en Sanitaire Service zoals gedefinieerd in artikel 3.

 

Indien wij overwegen uw persoonsgegevens te verspreiden, zullen wij contact met u opnemen om uw toestemming voor verspreiding te verkrijgen; u kunt dan bezwaar maken tegen deze verspreiding. Bij gebrek aan uw toestemming gaan wij ervan uit dat u zich tegen deze verspreiding verzet.

 

Indien wij instemmen met verspreiding, kunt u te allen tijde daarna bezwaar maken tegen toekomstige verspreiding via de procedure in paragraaf 5.

 

8. Wat zijn de beveiligings- en fraudebestrijdingsmaatregelen?

 

Ter beveiliging van de persoonsgegevens die op onze sites en in het kader van onze activiteiten worden verzameld, kan het nodig zijn dat wij om een identiteitsbewijs vragen.

 

Wees ook bedacht op eventuele frauduleuze berichten die u ontvangt. In geval van twijfel nodigen wij u uit om verbinding te maken met onze websites om de aan u voorgestelde aanbiedingen te controleren.

 

9. Welk gebruik van uw persoonlijke gegevens bij sociale netwerken?

 

De Sites kunnen plug-ins gebruiken van sociale netwerken, waaronder Facebook, Youtube, Pinterest, Instagram, Linked In, Google+, Twitter etc (hierna en samen de "Sociale Netwerken").

 

Als u met behulp van deze plug-ins interageert op de Sites, bijvoorbeeld door te klikken op de knop "Vind ik leuk" of "Delen", wordt informatie met betrekking tot uw bezoek aan de Sites en uw lidmaatschap van deze Sociale Netwerken verzonden, opgeslagen en verwerkt op een server van het bedrijf dat het betreffende Sociale Netwerk exploiteert en gekoppeld aan uw gebruikersaccount, overeenkomstig de eigen gebruiksvoorwaarden.

 

Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens van de Sites naar de Sociale Netwerken worden doorgegeven, adviseren wij u in dit geval

 

- niet te interageren met deze sociale netwerken door te klikken op de plug-ins die u op de site ter beschikking worden gesteld.

- om uw account op het betreffende sociale netwerk te deactiveren voordat u onze sites bezoekt,

- om via uw browser in "Privé" modus te navigeren.

 

10. Hoe cookies worden beheerd

 

1. Gebruikte cookies

 

Wat is een koekje?

 

Een cookie is een klein bestand dat op verzoek van de server die de bezochte website beheert, op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het bevat informatie over de navigatie op de pagina's van de site. De bedoeling is dat dezelfde persoon de site gemakkelijker opnieuw kan gebruiken en optimaal kan navigeren.Hoe werken cookies concreet?

 

Op uw computer is het de browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, enz.) die de cookies beheert. Het is de browser die de opdracht krijgt om ze op te slaan van de server (het cookie-principe maakt deel uit van het HTTP-protocol dat wordt gebruikt voor uitwisselingen op het web). Het is degene die ze registreert en het is ook degene die het mogelijk maakt ze te controleren, volgens de wensen van de internetgebruiker. Het is mogelijk het opslaan van cookies helemaal te verhinderen (maar dit zal de toegang tot veel sites, of ten minste het gebruik van hun functies, verhinderen). Met browsers kun je ze vinden, opnoemen en zelfs verwijderen. Zelfs als u ze niet verwijdert, zullen ze verdwijnen omdat ze een vervaldatum hebben, die enkele maanden kan zijn of het "einde van de sessie", d.w.z. het moment waarop u de site die u bezocht, verlaat.

 

2. Browserinstellingen

U kunt de registratie van cookies in uw terminal toestaan ​​of weigeren met de juiste parameters van uw browser. Hier leest u hoe u de acceptatie van cookies configureert met de meest gebruikte browsers:

-VoorInternetExplorerTM: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

- Voor SafariTM: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA

-VoorChromeTM: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647

-VoorFirefoxTM: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies

- Voor OperaTM: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

11. Wat voor soort gepersonaliseerde advertenties doen we?

Afhankelijk van uw browsegegevens kunnen uw antwoorden op onze formulieren of uw aankoopgeschiedenis, e-mailcampagnes of papieren reclamecampagnes naar u worden verzonden.

Als u dit soort communicatie niet wenst te ontvangen, vul dan de formulieren niet in, schrijf u uit voor onze nieuwsbrieven of vraag om verwijdering van onze mailinglijsten zoals uitgelegd in artikel 5.

U kunt uw gegevens op elk moment beheren door een eenvoudig verzoek per e-mail aan rgpd@visserie-service.fr